Dnes je:

Meniny má:

Máme online 170 hostí

Najnovšie vo fóre

28.02.2019 15:14
A mame tu dlho rieseny a nevyrieseny problem sluzieb upratov ...

Vyhľadávanie

Pozvánka na zasadnutie OZ 15.3.2019

POZOR - ZMENA TERMÍNU - PRESUN NA 18.3.2019 - 18.00 hod.

P O Z V Á N K A

            Dňa 15. marca 2019 (piatok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré Vás pozývam.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Komunitný plán sociálnych služieb 2019-2023
 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za r.2019
 6. Správa z finančnej kontroly
 7. Výstavba miestnej komunikácie – IBV Lúky
 8. Komunálny odpad
 9. Rôzne – diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Novinky z nášho kraja