Dnes je:

Meniny má:

Máme online 283 hostí

Najnovšie vo fóre

03.12.2019 14:16
Mili susedia, blizki i vzdialeni, i ti najdalej vzdialeni, ...

Vyhľadávanie

OZNAM - Rekonštrukcia škôlky

Projekt "Rekonštrukcia a modernizácia škôlky a knižnice vrátane príslušnej infraštruktúry – Obec Tarnov", ktorý finančne podporila Pôdohospodárska platobná agentúra z Programu rozvoja vidieka SR 2014 -2020, spolufinancovaný fondom EŠIF, oblasť zamerania – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach, Podopatrenie : 7.4. – investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry, schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 146 300,54 € bol dňa 3.7.2019 odovzdaný zhotoviteľovi na zahájenie realizácie stavby.

Realizuje sa komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie v celej budove, z týchto dôvodov je prevádzka Obecného úradu obmedzená z dôvodu odpojenia od elektrickej siete a prístupu k internetu.

V podkroví je realizovaná stavebná úprava, rekonštrukcia podkrovia, s vytvorením nových priestorov, zmení sa tvar strechy vytvorením nových vikierov, so zateplením fasády v mieste podkrovia a strechy, výmena okien, dverí, klampiarskych výrobkov, výmena kúrenia. Realizáciou sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke.

Prosíme občanov o toleranciu a dodržiavanie bezpečnostných predpisov stavby.

Rekonštrukcia

 

Novinky z nášho kraja