Dnes je:

Meniny má:

Máme online 60 hostí

Najnovšie vo fóre

15.10.2018 13:28
Podala som kandidátku na starostu obce, chcem pokračovať ...
Téma: Re: Voľby

Vyhľadávanie

Pri čítaní nie som sám, s čítaním som kamarát

 

fnpu

Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorá vznikla na základe zákona č. 284/2014 Z. z. Fond nahrádza podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry a je nezávislý od ústredných orgánov štátnej správy, pričom jeho hlavným poslaním je podpora „živého“ umenia a kultúry.

Fond na podporu umenia v roku 2018 z verejných zdrojov finančne podporil aj našu Obecnú knižnicu v Tarnove. Poskytol dotáciu na knižničné podujatia a na doplnenie a aktualizáciu knižničného fondu.

Názov projektu:                    Pri čítaní nie som sám, s čítaním som kamarát

Dotácia z rozpočtu FPU:       zmluva č. 18-512-02057

Poskytovateľ:                        Fond na podporu umenia, Bratislava

Doba realizácie projektu:      01.01. 2018 – 31.12. 2018

Výška dotácie:                       1 500 €

Spolufinancovanie:               80 €

Názov projektu:                    Kniha, čo v sebe skrývaš?

Dotácia z rozpočtu FPU:       zmluva č. 18-513-04533

Poskytovateľ:                        Fond na podporu umenia, Bratislava

Doba realizácie projektu:      01.07.2018 – 30.06.2019

Výška dotácie:                       1 000 €

Spolufinancovanie:               55 €

Novinky z nášho kraja