Dnes je:

Meniny má:

Máme online 214 hostí

Najnovšie vo fóre

28.02.2019 15:14
A mame tu dlho rieseny a nevyrieseny problem sluzieb upratov ...

Vyhľadávanie

Obec Tarnov | Oficiálna web stránka obce Tarnov | www.tarnov.sk
História:

Otázky týkajúce sa obce Tarnov

Otázky
Pre vkladanie príspevkov do fóra je potrebné byť prihlásený. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte
Posledný príspevok
obcan

obcan
161 príspevky
---
Poloha:
n.a.
03.02.2019 22:26

Výrobná hala

Dobrý večer,

chcel by som sa opýtať zopár otázok k výrobnej hale a rád by som na ne dostal odpovede od kompetentných. Na stránke online bardejov sa objavil článok týkajuci sa výrobnej haly v Tarnove. Okrem iného sa v článku uvádzalo nasledovné stanovisko p. starostky:„Investor jednal v predstihu a predstavil zámer výstavby (už v roku 2013 a 2014) starostom dotknutých obcí Tarnov a Rokytov. Podrobnejší zámer výstavby bol predložený poslancom obce Tarnov na zasadnutí OZ v r. 2016.” Pýtam sa, mali o tomto zámere vedomosť okrem vedenia obce aj obyvatelia Tarnova? Konala sa k tomtuto zámeru nejaká verejná schôdza s obyvateľmi Tarnova? Viedla sa diskusia na danú tému s obyvateľmi Tarnova? Čo na to obyvatelia Tarnova? Na jednej strane je fajn, že pribudnú pracovné miesta, dane. Na strane druhej, hluk, nákladná doprava, znečistenie ovzdušia. Áno, je to v extraviláne obce, avšak od haly až po začiatok intravilánu sa predsa plánuje ďalšia výstavba nie? Takéto veci by sa mali odkomunikovať s obyvateľmi obce na verejnej schôdzi a nielen medzi piatimi poslancami obce. Ďakujem za zodpovedanie otázok. Pekný večer
 
obcan

obcan
161 príspevky
---
Poloha:
n.a.
12.02.2019 08:25

Re: Výrobná hala

Dobrý deň,

očakával som, že mi niekto z kompetentných zodpovie vyššie položené otázky, žial márne. Aký účel potom plní toto forum? Vedenie obce si asi nedostatočne uvedomuje, že svoje mandáty dostali od svojich voličov. Uvedomte si, že vy ste tu pre voličov, nie voliči pre vás. Ste zástupcovia voličov, ste zamestnaní len vďaka voličom, zodpovedáte sa voličom. Obyvateľom obce nie je ľahostajný osud a chod obce. Tak vás žiadam, aby ste k výkonu svojho povolania pristupovali zodpovedne a opätovne vás žiadam o zodpovedanie otázok týkajúcich sa výrobnej haly. Ďakujem!
 
obcan

obcan
161 príspevky
---
Poloha:
n.a.
13.02.2019 23:32

Re: Výrobná hala

aby bola odpoveď od kompetentných na Vaše otázky, vyjadrenie napíšeme po zasadnutí OZ, ktoré bude v piatok 15.2.2019, zatiaľ sa môžu vyjadriť tí, ktorí schválili prvotný zámer výstavby ... starostka obce

Upravil obcan - 13.02.2019 22:33
 
admin

admin
22 príspevky
---
Poloha:
n.a.
15.02.2019 00:21

Re: Výrobná hala

Dovoľte mi krátku reakciu k téme "výrobná hala" ale aj podtéme „kompetentní“. Možno najlepšie by bolo nereagovať, ale prepáčte mi, tie reakcie mi jednoducho nedajú. Ako prvé, myslím si, že otázka „občana“ na výrobnú halu W+S welding, nebola až tak komplikovaná, ako komplikované bolo jej smerovanie- na skupinu „kompetentných“ a pre mňa najzaražajúcejšie je to, že túto terminológiu použila aj pani starostka (aby bola informácia od kompetentných, vyjadrenie napíšeme ...zatiaľ sa môžu vyjadriť tí, ktorí schválili prvotný zámer). Kto by mohol byť asi kompetentnejší ako starostka obce? Ale pozrime sa spolu na danú vec. Na hranici Tarnovského katastra sme sa niekoľko dlhých rokov mohli „pýšiť“ rozpadajúcim sa areálom – nebudem na tomto mieste menovite spomínať na „podnikateľov“, ktorí mali akože podnikateľský zámer – ale zámer mali iba jediný -každoročnú úľavu na dani. Vytvorili tam skladisko nebezpečného odpadu (stovky pneumatík), rozbité okná dvere, chýbajúce betónové preklady žúmp, rozpadnutý plot... a vyhrážky vtedajšieho majiteľa na pretransformovanie daných objektov na ubytovacie kapacity pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov. Bola to reálna hrozba! Keď sa v roku 2016 objavil so svojim zámerom majiteľ W+S welding, videli sme zrazu riešenie. Prišiel s grafickým vizuálom a s popisom podnikania – strojárska výroba, predpokladaný počet zamestnaných ľudí ..... To, že sa to chystá, resp. ako to bude vyzerať sme okamžite zverejnili na webe – tarnov.sk...-projekty (dodnes to tam je!) Na najbližšej verejnej schôdzi – odprezentované. Ja sa pýtam- môže niekto, komu záleží na diani v obci povedať, že občan Tarnova, nevedel, nemal možnosť vyjadriť svoj názor, svoje znepokojenie, vyvolať verejnú diskusiu o tejto téme? Určite nie! Vzniká niečo, čo bude patriť do katastra Tarnov (dane, pracovné miesta..) a zároveň je čo najďalej od centra obce – je na hranici katastra, ak by to bolo od nás ešte ďalej je to už v Rokytove! Pozrime sa s chladnou hlavou aj na hrozby, ktoré plynú z tejto „fabriky“ pre nás Tarnovčanov. Zvýšená automobilová doprava, znečistené ovzdušie, hluk... buďme naozaj objektívní a dnešní. Áut je všade stále viac, prach?! – predstavujem si silážovanie a prejazd traktorov, hluk ..., ak si dobre pamätám strojárska výroba bola v areáli bývalého JRD – úplne v obci, atď. Keď ma prepadnú takéto pocity, že tento stav by mohol byť ideálnejší, predstavím si mestečká, dedinky troška na západ – v každej je nejaká výroba, práve, kvôli práci, peniazom, životu a viem, že toto je daň za to, že žijeme v tejto dobe. Myslím, že v ostatných otázkach – veciach sa občan pýta a odpovedá sám. ( ...veci odkomunikované len medzi 5 poslancami – na druhej strane mandáty ste dostali od svojich voličov, zastupujete voličov..) – toto netreba komentovať je to dostatočne vysvetlené. Sú tam aj veci pomýlene ( ste zamestnaní len vďaka voličom) – to platí samozrejme len pre jediného –naozaj kompetentného -to je starosta obce. Už len na záver, ako poslanec som tento zámer jednoznačne podporil, lebo mi to môj rozum v snahe konať v záujme občanov Tarnova tak kázal a aj keď si uvedomujem, že to môže mať aj skryté negatíva a časom sa môžu ukázať, dnes o nich vyložene neviem a preto si myslím, že v danom čase som sa rozhodol podľa najlepšieho vedomia a svedomia.
Zubrik Jozef
 
obcan

obcan
161 príspevky
---
Poloha:
n.a.
15.02.2019 10:45

Re: Výrobná hala

Dobrý deň,

ďakujem za uvedené reakcie. Pán Zubrik, Vaša argumentácia je žiaľ nedostatočná. Ale poďme si to rozmeniť na drobné.

1. Myslím, že termín „kompetentní“ bol zvolený správne. Vyplýva to aj zo samotného kontextu mnou položených otázok. Chcete sa ale hrať so slovíčkami a terminológiou ako takou? V poriadku. Termín kompetencia znamená rozsah pôsobnosti, právomoc (opak inkompetencia). V lingvistike sa tento termín používa aj na označenie určitých jazykových pravidiel, ktoré sú potrebné na vznik konkrétneho jazykového prejavu. Ak sa teda bavíme o kompetencii ako o rozsahu pôsobnosti a právomoci, chcete mi azda povedať, že v zmysle napr. základného zákona obce, ktorým je zákon o obecnom zriadení, nemá poslanec obecného zastupiteľstva žiadnu právomoc? Alebo mi chcete azda povedať, že jediným kompetentným človekom je starosta obce? Obecné zastupiteľstvo rozhoduje predsa o základných otázkach života obce. Kto môže mať lepšie poznatky o týchto otázkach ak nie zastupiteľstvo? Už len zo samotného názvu „obecné zastupiteľstvo“ možno odvodiť, koho možno považovať za kompetentnú osobu. Ja som sa nepýtal, ako to tvrdíte, len najkompetentnejšieho človeka na predmetné otázky. Odporúčam prehĺbiť si znalosti v danej oblasti preštudovaním si odbornej literatúry alebo sa obrátiť na p. Kaliňáka zo ZMOS-u.

2. O zámeroch predošlých „podnikateľov“ nemám ja žiadne vedomosti a myslím si, že ani drvivá väčšina obyvateľov Tarnova. Práve z toho dôvodu je dôležité informovať obyvateľov Tarnova o týchto skutočnostiach. Váš argument o tom, či môže niekto vyvolať verejnú diskusiu k téme výrobná hala, na základe toho že nevedel a nemal možnosť vyjadriť svoj názor? Odpoveď je áno. Odkiaľ prosím Vás sa obyvatelia Tarnova mohli dozvedieť o vyššie spomínaných zámeroch? Zo zasadnutí obecných zastupiteľstiev? A ako sa mohli obyvatelia Tarnova zúčastňovať tých zasadnutí, keď o ich konaní nemali žiadnu vedomosť? Na stránke obce sa až teraz začali uverejňovať informácie o plánovaných zasadnutiach (aj to na základe podnetov občanov). Azda sa zverejňovali termíny zasadnutí na úradnej tabuli obce? Vieme veľmi dobré aká je prax. A čo obyvatelia, ktorí sú dlhodobo mimo svojho pobytu v obci a nemajú možnosť chodiť každý deň okolo obecného úradu a úradnej tabule? Čo sa týka Vašej poznámky k výrobnej hale „To, že sa to chystá, resp. ako to bude vyzerať sme okamžite zverejnili na webe – tarnov.sk...-projekty (dodnes to tam je!)“. To myslíte vážne? Informácia o podanej žiadosti o vydanie stavebného povolenia a k tomu jeden obrázok, ako má hala vyzerať považujete za dostatočne informovanie obyvateľov obce o takto veľkom zamýšľanom projekte? Smutné.

3. Nie je mysliteľné porovnávať hrozby vtedy (za čias JRD) a dnes. To naozaj nie. Mám ale pocit, že ste ma nesprávne pochopili. Ja nie som striktne proti fungovaní výrobnej haly. Ja chcem len vedieť aké negatíva hrozia obyvateľom obce počas „života“ tejto haly, ako „veľké“ sú tie negatíva a aký to bude mať dopad tak na obyvateľov obce ako aj na životné prostredie.

Prajem pekný deň.
 
obcan

obcan
161 príspevky
---
Poloha:
n.a.
15.02.2019 12:43

Re: Výrobná hala

Prajem aj ja pekný deň všetkým!
Pozerám, že v obci máme veľmi informovaného, vzdelaného, erudovaného, ... odborníka, ktorému tak veľmi záleží na blahu obce Tarnov. Ako je potom možné, že doteraz nekandidoval ani na post starostu obce, ani na post poslanca, aby mohol dianie v obci zvrátiť a svojim vyjadrením/rozhodnutím nasmerovať tým správnym smerom? Ja sa dovolím tiež opýtať: "Je v našej obci naozaj tak všetko zlé?"
 
obcan

obcan
161 príspevky
---
Poloha:
n.a.
15.02.2019 13:07

Re: Výrobná hala

Zeby preto, ze tu mame demokraciu? Ze tu mame slobodu slova? Ze si kazdy moze povedat svoj nazor? Nie kazdy musi participovat na chode obce kandidovanim na starostu ci poslanca. Nikde nevidim, aby niekto tvrdil, ze je vsetko v obci zle. Ale pytat sa a poukazovat na niektore veci hadam mozeme nie? Ked nam v buducnosti vyrastie v obci nejaka tovaren, budeme sa tvarit, ze to je v poriadku, lebo pracovne miesta, dane? A ze to moze mat negativny dopad pre obyvatelov, to nam bude fuk? Super. Buduce generacie zijuce v obci vam budu vdacne. 
obcan

obcan
161 príspevky
---
Poloha:
n.a.
27.02.2019 13:38

Re: Výrobná hala

Ja si myslím ze buduce generácie budu vďačné keď budú mať prácu v obci.Pokiaľ viem nie je to firma ktorá neznečisťuje ovzdušie a pod... A plánovaná výstavba pravdepodobne nebude ako je uverejné na stránke obce a sú tam aj uvedené dôvody prečo.

Pekný deň.