Starostka obce Anna Kuľková - Tarnov 93

  
 
Poslanci:
 
Ing. Jozef Zubrik - zástupca starostu Tarnov 90
Jozef Host Tarnov 50
Lukáš Balaščák Tarnov 12
Viera Renčková Tarnov 3
Jozef Veselý Tarnov 106

 

Kontrolórka obce:
 
Ing. Magdaléna Gajdošová                                                           Tarnov 117