Dnes je:

Meniny má:

Máme online 140 hostí

Najnovšie vo fóre

28.02.2019 15:14
A mame tu dlho rieseny a nevyrieseny problem sluzieb upratov ...

Vyhľadávanie

Zasadnutia (program)

                       Plán zasadnutí OZ v prvej polovici roka 2019

 

 18.1.2019

P O Z V Á N K A

            Dňa 18. januára 2019 (piatok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré Vás pozývam.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa nezávislého audítora
 5. Web stránka obce
 6. Projekty a žiadosti o dotácie
 7. Zásady odmeňovania poslancov a členov obecných komisií
 8. Rokovací poriadok
 9. GDPR – poslanci
 10. JPÚ Pod Horou
 11. Komunitný plán obce
 12. Zasadnutie členov komisie pre kultúru a šport
 13. Rôzne – diskusia
 14. Návrh na uznesenie
 15. Záver

          

15.2.2019

P O Z V Á N K A

            Dňa 15. februára 2019 (piatok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré Vás pozývam.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Prerokovanie Rokovacieho poriadku a Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií
 5. Informácia o JPÚ Pod Horou a JPÚ na Stave
 6. Pridelenie bytov v NBD žiadateľom
 7. Prerokovanie výstavby 3. NBD
 8. Inventarizácia majetku obce
 9. Rôzne – diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

                                                                                                       

 

15.3.2019 - Zmena dátumu na 18.3.2019

P O Z V Á N K A

            Dňa 15. marca 2019 (piatok) sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu, na ktoré Vás pozývam.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Komunitný plán sociálnych služieb 2019-2023
 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za r.2019
 6. Správa z finančnej kontroly
 7. Výstavba miestnej komunikácie – IBV Lúky
 8. Komunálny odpad
 9. Rôzne – diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

 

12.4.2019

17.5.2019

14.6.2019

                    

                                                                                   Obecné zastupiteľstvo v Tarnove